Tour Pacifics avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring

Vi erbjuder ett avbeställningsförsäkring via försäkringsbolaget Gouda som skyddar dig mot kostnader vid avbokning före avresa. Om det är på grund av sjukdom eller om en nära släkting blir sjuk eller om du skulle drabbas av en extrem händelse som du inte kunnat förutse, t.ex. brand i hemmet. Ett intyg måste alltid kunna uppvisas.

Avbeställningsförsäkringen kan endast beställas vid bokningstillfället eller innan du har gjort någon inbetalning. Det kan inte beställas därefter, inte heller väljas bort när det väl är betalt.

Kontakta oss på Tour Pacific för hjälp med att teckna försäkringen.

Ladda ner information om Goudas Avbeställningsförsäkring här

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG