Personuppgiftshantering

Personuppgifthantering hos Tour Pacific

Tour Pacific värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. GDPR, som ersätter PUL (Personuppgiftslagen), gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att skapa enhetliga regler för hela EU, att skydda medborgares rättigheter till sina egna data samt att underlätta för företag som verkar i flera EU-länder.

Personuppgiftsansvarig

Tour Pacific ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Tour Pacific, Box 1090, 251 10 Helsingborg.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att vi ska kunna hantera bokningen av din resa med korrekta uppgifter till våra leverantörer samt kunna assistera vid behov efter avslutad resa. För återkommande kunder underlättar i vår kundvård att vi känner till dina önskemål och krav på resan, frequent flyer nummer och liknande.

Du kan alltid avbeställa våra nyhetsbrev eller be om att få personuppgifter raderade från vår databas. För att radera dina personuppgifter permanent behöver vi en skriftlig uppmaning via brev eller epost.

Som prenumerant på vårt digitala nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att löpande ge dig intressanta reseerbjudanden och inspirationstips, inbjudningar till mässor och event m.m. 

 
Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att: 

• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering
• Möjliggöra kundservice
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post.
• Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

 
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: 
• Namn
Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Passuppgifter. Då du bokar en flygresa genom Tour Pacific får du även skicka in en kopia av ditt pass. Dessa uppgifter lagras inte av  Tour Pacific längre än till dess att din resa är avslutad.
• Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Tour Pacific utan sparas av vår samarbetspartner Bambora. 
Dina resor bokade hos Tour Pacific
at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG