Tour Pacifics reseförsäkring

Reseförsäkringar

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en del av den norska försäkringskoncernen Gjensidige som försäkrat liv och hälsa sedan 1816 och är Norges största försäkringsbolag. I Sverige är Gouda Reseförsäkring en av de ledande aktörerna på marknaden inom segmentet reseförsäkring. Gouda försäkrar idag mer än 2 miljoner resenärer per år.

För oss på Tour Pacific är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss. Vi kan idag erbjuda reseförsäkring via Gouda som även gäller vid pandemier/epidemier som är särskilt viktigt idag.  

Vi erbjuder olika typer av reseförsäkringar

Avbeställningsförsäkring 

Reseförsäkring med ett heltäckande reseskydd (rekommenderas under pandemin)

Reseförsäkring som kompletterar hemförsäkringens reseskydd

Vi på Tour Pacific rekommenderar att ni väljer den heltäckande försäkringen och då väljer ni "Reseförsäkring" i rullgardinen. Dessutom vill vi uppmärksamma dig på de tillvalen som ligger i webshopen: Semestergarantin är SUPER VIKTIG för det är här karantänteckningen ligger. Klickar du inte i semestergarantin så får ni ”bara” vårdkostnader och hemtransport.

Avbeställningsförsäkring

Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Förutom själva resan med flyg och hotell försäkrar du också andra resekostnader som transfer, evenemang, specifika aktiviteter och liknande. Avbeställningsförsäkringen gäller helt utan självrisk. Försäkringen kostar 7% av resans pris på resor upp till 250 000kr. För resor som överstiger 250 000kr är premien på det överstigande beloppet 9% (dvs på 250 001kr - 500 000kr).

Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:

Om du eller andra i resesällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
Försäkringen ersätter om du skulle insjukna i covid-19 innan avresa
Oväntad uppsägning på din tillsvidareanställning 

  1. Teckna din avbeställningsförsäkring här

Reseförsäkring (heltäckande)

Alternativet Reseförsäkring väljer du om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkrings reseskydd saknar omfattning för pandemier/epidemier eller händelser som är kopplade till Covid-19. Goudas reseförsäkring gäller för Covid-19 och omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom om du skulle bli sjuk under resan.

Vad innehåller reseförsäkringen? 

Vårdkostnader
Försäkringen ersätter vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns ett maxtakför sjukvården.

Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan
Hemtransport om något mer allvarligt händer under resan som gör att du måste transporteras hem för vidare vård i Sverige. 

Missad hemresa på grund av sjukdom
Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa, du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.

Ersättning för förlorade resdagar  – (Gäller om du inkluderat semestergaranti)
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ersättningsresa  – (Gäller om du inkluderat semestergaranti)
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa  – (Gäller om du inkluderat semestergaranti)
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Karantänomfattning – (Gäller om du inkluderat semestergaranti)
Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat. 

Vi på Tour Pacific rekommenderar att ni väljer den heltäckande försäkringen och då väljer ni "Reseförsäkring" i rullgardinen. Dessutom vill vi uppmärksamma dig på de tillval som ligger i webshopen: Semestergarantin är SUPER VIKTIG för det är här i karantänteckningen ligger. Klickar du inte i semestergarantin får ni ”endast” vårdkostnader och hemtransport.

Komplement till hemförsäkringen

Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Komplementet ersätter självrisken du har i din hemförsäkring alternativt vårdkostnader som understiger 2000 kr, ersättning för förstörda semesterdagar på resan. Försäkringen gäller dessutom helt utan självrisk. Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19. Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du köpa Reseförsäkring (heltäckande) där Gouda blir din primära försäkringsgivare. 

Vad innehåller Komplement till hemförsäkringen?

Vårdkostnader
Du får ersättning för vårdkostnader upp till 2000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.

Ersättning för förlorade resdagar - (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ny ersättningsresa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Karantänomfattning – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat.

Gouda ger dig den extra tryggheten du behöver på resan!

COVID-19-pandemin har som ni vet drabbat världen hårt och många är idag osäkra på möjligheterna till en utlandsresa. Vi är därför glada över att vi har ett samarbete med Gouda Reseförsäkring som erbjuder marknadens tryggaste reseförsäkring.

NYHET! Försäkringen omfattar nu även merkostnader om du blir satt i karantän och inte kan resa hem som planerat oavsett om du är smittad eller ej. – Gäller när du inkluderar tillvalet för semestergaranti.


Nedan har vi har samlat de vanligaste frågorna gällande Covid-19 med tillhörande svar.

Nedanstående svar avser Goudas ”heltäckande försäkring”, dvs reseskyddet där Gouda är din primära försäkringsgivare:

1. Hur gäller försäkringen om jag insjuknar i Covid-19 på min resa?
Testar du positivt för Covid-19 ersätter försäkringen på samma sätt som vilken annan akut sjukdom som helst. Försäkringen ersätter då dina sjukvårdskostnader. 

2. Ersätter försäkringen kostnaden för ett Covid-19-test under utlandsvistelsen?
Ja, försäkringen ersätter kostnaden för ett Covid-19-test om du har symptom. Är testet ställt som ett krav av myndigheter, flygbolag eller liknande så omfattas inte detta av försäkringen, utan blir då en kostnad du måste stå för själv. Viktigt att du alltid kontaktar Goudas alarmcentral så vi får möjlighet att hjälpa dig.

3. Vad händer om jag blir sjuk i Covid-19 och blir satt i karantän?
Förutom ersättning för själva sjukvården så ersätter försäkringen merkostnader för ny hemresa om du på grund av sjukdom inte kan åka hem som planerat.

4. Vad händer om jag blir satt i karantän utan att själv vara sjuk?
Gouda har utvidgat omfattningen i våra försäkringar och ersätter nu merkostnader om du blir satt i karantän av en utländsk myndighet under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat. Försäkringen ersätter merkostnader för kost, logi och nya flygbiljetter till 30.000 kr per person eller 100.000 kr för en hel familj. Karantänteckningen inkluderas i båda försäkringar, dvs. Heltäckande och Komplementsförsäkringen. 

5. Vad gör jag om jag blir sjuk utomlands?
Du ska i den mån du har möjlighet alltid kontakta Goudas alarmcentral. De hjälper dig med hänvisning till närmaste vårdgivare/sjukhus och kan även ställa ut betalningsgarantier för dig så du slipper egna utlägg. Goudas alarmcentral har öppet dygnet runt alla dagar om året.
Har du valt Komplement till hemförsäkringen kontaktar du SOS Alarm. Titta gärna igenom dina försäkringspapper och ta med nödvändig dokumentation på din resa. SOS Alarm är hemförsäkringsbolagens alarmcentral och hjälper dig om något allvarligare inträffar. 


Teckna din reseförsäkring här och kontakta oss på Tour Pacific om du behöver hjälp eller har fler frågor:

Vi på Tour Pacific rekommenderar att ni väljer den heltäckande försäkringen och då väljer ni "Reseförsäkring" i rullgardinen. Dessutom vill vi uppmärksamma dig på de tillvalen som ligger i webshopen: Semestergarantin är SUPER VIKTIG för det är här karantänteckningen ligger. Klickar du inte i semestergarantin så får ni ”bara” vårdkostnader och hemtransport.

Denna information uppdaterades 2021-12-03. Tour Pacific reserverar sig för ändringar som kan ha inträffat efter detta datum. För fullständiga villkor och regler se Goudas hemsida genom att följa länkarna ovan.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG