Res tryggt med Tour Pacific

Resegaranti - trygghet för dig som resenär!

Tour Pacific Scandinavia AB har ställt resegarantier till Kammarkollegiet på SEK 1.500.000 - 2.600.000 (2021). 1,5 mkr är vår grundgaranti som gäller under hela året. Under vår högsäsong aug - jan har vi ytterligare säkerheter garanterade, som högst totalt 2,6 mkr.

Alla reseföretag i Sverige som säljer paketresor är ålagda enligt lag att ställa resegaranti till staten. Dessa resegarantier administreras av Kammarkollegiet. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer om en resa blir inställd eller avbruten pga att reseföretaget drabbas av insolvens eller går i konkurs. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Utländska reseföretag som marknadsför sina paketresor i Sverige behöver inte ställa någon svensk resegaranti. Detta gäller även nordiska reseföretag, där har svenska resenärer inget särskilt skydd.

Resegarantilagen gäller för:

Paketresa

En paketresa är ett arrangemang som kombinerar minst två olika typer av resetjänster som avser samma resa. En paketresa säljs till ett gemensamt pris eller marknadsförs som en paketresa. En resetjänst är antingen passagerartransport, inkvartering, uthyrning av bil eller motorcykel eller en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen så som  teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Sammanlänkade researrangemang

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet. 

Kammarkollegiet

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. Önskar du veta mer om resegarantilagen så gå in på: www.kammarkollegiet.se/resegarantier.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG