Hållbart resande

Hållbart resande

Det är vår ambition som researrangör att bidra till en positiv och hållbar utveckling på våra resmål. Vi strävar efter att vara en arrangör som i möjligaste mån tar hänsyn till miljö, respekterar kultur och lokala sedvänjor samt främjar den lokala ekonomin, både direkt och på lång sikt. En hållbar turistindustri är till gagn för befolkningen på våra resmål då den skapar arbetstillfällen för både lokalbefolkning och gästarbetare från andra länder. Skatteintäkterna som turismen genererar hjälper till att skapa bättre levnadsförhållanden för befolkningen och bidrar till en bättre infrastruktur som t ex vägar, sjukhus och olika miljöprojekt. Som turist är du därmed och bidrar till en bättre tillvaro på resmålet!

Vi vill också motverka en del av turismens baksida, så som nedskräpningen i våra hav, barnarbete och övergrepp mot barn. Tour Pacific  har genom åren stött ett  flertal organisationer och projekt som t ex The Perfect World Foundation, Reseindustrins Barnfond, New Hope och Ecpat. Vi har även sponsrat ett flertal välgörenhetsprojekt (insamlings- och auktionsgalor) som t ex Stiftelsen för Östersjölaxen och Project Playground de senaste åren.at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG