Varför boka en paketresa?
Varför boka en paketresa?

Som kund kan man välja att boka resans olika delar var för sig eller så väljer man att köpa allt av samma researrangör och då blir det en s k paketresa. Ett sådant arrangemang skyddas av paketreselagen där konsumentens rättigheter är reglerade enligt lag och arrangören är skyldig att följa detta. Särskilt i oroliga tider och när det inträffar plötsliga och oväntade händelser så är det en stor trygghet för dig som kund att bara ha en part att vända dig till. Researrangören är ansvarig för alla delar i paketet. Som paketresearrangör har vi kontroll över alla detaljer och meddelar t ex ett hotell om resenären ankommer senare pga ändrade flygtider. Vi bokar om och tar fram alternativ ifall något går fel på resan och vi återbetalar delar av resans pris om vi inte kan leverera det som utlovats. Allt i enlighet med paketreselagen. 

Bokar man däremot boende och flyg separat så är t ex flygbolaget endast skyldig att kompensera för brister för själva transporten, men de har ingen skyldighet att ersätta förlorade hotellnätter och liknande. Om det blir en flygförsening som gör att kunden missar ett anslutningsflyg eller sin transfer och i sin tur en eller ett par hotellnätter på plats tar ingen part det ansvaret. Det faller på kunden. Är däremot flyg, transfer och hotell bokat genom en och samma arrangör så faller alla delar under paketreselagen.

 

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG